Oikeudellinen tiedote

Viimeksi päivitetty: 30.8.2010

Tervetuloa sivustoon www.wartner.eu (myöh. verkkosivusto).

Verkkosivuston omistaa Wartner Europe BV, joka kuuluu Omega Pharma ‑konserniin (kutsutaan yhteisesti nimellä Wartner Europe tai me).

Suostumuksesi ja muutokset oikeudelliseen tiedotteeseen

Siirtymällä verkkosivustolle ja käyttämällä sitä vahvistat lukeneesi ja hyväksyneesi oikeudellisen tiedotteen.

Verkkosivustoa, sen sisältöä ja tätä oikeudellista tiedotetta voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta. Siirtyessäsi verkkosivustolle päivitysten tai muokkausten jälkeen sitoudut noudattamaan päivityksiä tai muokkauksia. Suosittelemme, että luet tämän oikeudellisen tiedotteen säännöllisesti.

Verkkosivuston saatavuus

Verkkosivusto on laadittu EU:n lainsäädännön ja määräysten mukaisesti, ja se on tarkoitettu ainoastaan Euroopan unionin asukkaiden käyttöön. Verkkosivuston käyttö saattaa olla lainvastaista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa EU:n ulkopuolella. Jos siirryt verkkosivustolle EU:n ulkopuolella, käytät sivustoa omalla vastuullasi.

Ei lääketieteellinen tiedonlähde

Tämä verkkosivusto ja sen sisältö on esitetty yleisessä muodossa, ja se on suunnattu ainoastaan tiedotustarkoitukseen. Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei ole tarkoitettu eikä sitä suositella korvaamaan asianmukaisen terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita. Mitään tällä verkkosivustolla mainittua ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteelliseen diagnoosiin tai hoitoon. Kysy aina neuvoa lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta sairauksia tai hoitoa koskevissa asioissa. Älä koskaan jätä noudattamatta lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita äläkä viivyttele hoitoon hakeutumista sen perusteella, mitä tällä verkkosivustolla mainitaan.

Tuotteiden ja palvelujen tiedot

Verkkosivuston sisältämät tiedot saattavat vaihdella maakohtaisesti, eikä kaikkia tuotteita tai palveluja ole välttämättä tarjolla kaikissa maissa. Viittaukset tuotteeseen tai palveluun eivät tarkoita sitä, että kyseinen tuote tai palvelu olisi tällä hetkellä tai myöhemmin saatavilla omassa maassasi. Tällä verkkosivustolla viitattuihin tuotteisiin tai palveluihin saatetaan soveltaa eri viranomaisvaatimuksia eri maissa. Mikään tällä verkkosivustolla mainittu tieto ei tarjoa tai mainosta mitään tuotetta tai palvelua, jota ei ole sallittu tietyssä maassa.

Tekijänoikeudet ja tietojen käyttö

Verkkosivuston ja sen sisällön omistaa Wartner Europe, ja ne on suojattu tekijänoikeuslailla. Voit käyttää sivustoa ja ladata tietoa, kuten tekstiä, kuvia, äänimateriaalia ja videokuvaa yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, mutta verkkosivuston ja sen sisällön muokkaaminen tai jäljentäminen on kielletty. Verkkosivustoa tai sen sisältöä ei saa jakaa, muokata, lähettää, käyttää uudelleen, lähettää edelleen tai julkaista. Wartner Europe ei takaa, että verkkosivuston tietojen käyttäminen ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Tässä luvussa mainittua rajoitettua käyttöä lukuun ottamatta sinulla ei ole lisenssiä tai muuta oikeutta verkkosivustoon tai mihinkään osaan sen sisällöstä.

Tavaramerkit

Tällä verkkosivustolla mainitut tavaramerkit, palvelumerkit, tuotenimet ja erityiset tuoteominaisuudet on suojattu kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä. Mitään edellä mainituista ei saa käyttää ilman Wartner Europen etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Sinulle ei myönnetä käyttöoikeutta tai muuta oikeutta kyseisiin tuotemerkkeihin, palvelumerkkeihin, tuotenimiin tai erityisiin tuoteominaisuuksiin ilman Wartner Europen myöntämää nimenomaista kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

Wartner Europe pyrkii parhaansa mukaan säilyttämään verkkosivuston ja sen sisällön päivitettynä ja ajan tasalla. Emme kuitenkaan takaa tai lupaa, että verkkosivusto tai sen sisältämät tiedot ovat oikeita ja virheettömiä.

VERKKOSIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENAAN”. WARTNER EUROPE EI ANNA TAKUITA SEN TÄYDELLISYYDESTÄ, OIKEELLISUUDESTA, SAATAVUUDESTA, LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. WARTNER EUROPE EI LUPAA EIKÄ TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TAI SEN SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA, MATOJA TAI MUITA OHJELMAKOODEJA, JOTKA VOIVAT LEVITÄ JA AIHEUTTAA VAHINKOA.

WARTNER EUROPE TAI MIKÄÄN MUU OMEGA PHARMA ‑KONSERNIN YRITYS TAI MUU VERKKOSIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN LUOMISEEN TAI YLLÄPITOON OSALLISTUNUT OSAPUOLI EI OLE VELVOLLINEN MAKSAMAAN VAHINGONKORVAUKSIA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI SAKOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT VERKKOSIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, SIVUSTOON SIIRTYMISESTÄ, SIIHEN LUOTTAMISESTA, VIRHEESTÄ TAI LAIMINLYÖNNISTÄ.

Koska tiettyjen maiden lainsäädännössä ei sallita tiettyjen takuiden tai vastuun poissulkemista tai rajoittamista, kyseiset poissulkemiset tai rajoitukset eivät välttämättä koske juuri sinua.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Tätä verkkosivustoa ja sen sisältöä koskevat mahdolliset vaatimukset ratkaistaan hollantilaisessa tuomioistuimessa. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että ainoastaan hollantilaisella tuomioistuimella on yksinomainen lainsäädäntövalta.

Linkit muihin verkkosivustoihin

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää viittauksia tai linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka eivät ole Wartner Europen hallinnassa, eikä niihin sovelleta tätä oikeudellista tiedotetta. Nämä viittaukset ja linkit ovat saatavilla vain käytön helpottamiseksi, eikä Wartner Europe vastaa mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat muiden verkkosivustojen tai niihin liittyvien viittausten tai linkkien käyttämisestä. Huomaa, että vastaat itse muiden verkkosivustojen käyttämisestä.

Linkit verkkosivustoon

Verkkosivustoa tai sen sisältöä ei saa asettaa kehyksiin, syvälinkittää, toisintaa tai lähettää uudelleen eikä verkkosivustoa tai sen sisältöä tai sisällön osaa saa siteerata tai käyttää kolmannen osapuolen verkkosivustolla ilman Wartner Europen myöntämää kirjallista lupaa. Jos haluat linkittyä verkkosivustoomme, ota yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen.

Tietosuojakäytäntö

Tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan tietosuojakäytäntöä.

Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä oikeudellisesta tiedotteesta.

Yhteystiedot

  • Sähköposti: info-fi@aconordic.com
  • Osoite: Wartner Europe BV, Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, Hollanti